ราคาห้องพัก

ฤดูกาลวันที่ดอลลาร์/คืนเข้าพักขั้นต่ำ
นอกฤดูกาลท่องเที่ยว1 พฤษภาคม - 14 พฤศจิกายน (รวมทุกอย่าง)1,295++2 คืน
ช่วงฤดุกาลท่องเที่ยว15 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม (รวมทุกอย่าง)
16 มกราคม – 30 เมษายน (รวมทุกอย่าง) (ยกเว้นช่วงเทศกาล)
1,750++3 คืน
ช่วงเทศกาลเทศกาลตรุษจีน  8 กุมภาพันธ์ – 17 กุมภาพันธ์ (รวมทุกอย่าง), 2024
เทศกาลอีสเตอร์   28 มีนาคม – 6 เมษายน (รวมทุกอย่าง), 2024
2,050++5 คืน
ช่วงเทศกาลหยุดยาว15 ธันวาคม – 15 มกราคม (รวมทุกอย่าง)3,850++7 คืน
*สามารถเข้าพักได้สูงสุด 8 ท่าน

ฤดูกาลวันที่ดอลลาร์/คืนเข้าพักขั้นต่ำ
นอกฤดูกาลท่องเที่ยว1 พฤษภาคม - 14 พฤศจิกายน (รวมทุกอย่าง)1,445++2 คืน
ช่วงฤดุกาลท่องเที่ยว15 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม (รวมทุกอย่าง)
16 มกราคม – 30 เมษายน (รวมทุกอย่าง) (ยกเว้นช่วงเทศกาล)
1,900++3 คืน
ช่วงเทศกาลเทศกาลตรุษจีน  8 กุมภาพันธ์ – 17 กุมภาพันธ์ (รวมทุกอย่าง), 2024
เทศกาลอีสเตอร์   28 มีนาคม – 6 เมษายน (รวมทุกอย่าง), 2024
2,200++5 คืน
ช่วงเทศกาลหยุดยาว15 ธันวาคม – 15 มกราคม (รวมทุกอย่าง)3,850++7 คืน
*สามารถเข้าพักได้สูงสุด 10 ท่าน

ฤดูกาลวันที่ดอลลาร์/คืนเข้าพักขั้นต่ำ
นอกฤดูกาลท่องเที่ยว1 พฤษภาคม - 14 พฤศจิกายน (รวมทุกอย่าง)1,595++2 คืน
ช่วงฤดุกาลท่องเที่ยว15 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม (รวมทุกอย่าง)
16 มกราคม – 30 เมษายน (รวมทุกอย่าง) (ยกเว้นช่วงเทศกาล)
2,050++3 คืน
ช่วงเทศกาลเทศกาลตรุษจีน  8 กุมภาพันธ์ – 17 กุมภาพันธ์ (รวมทุกอย่าง), 2024
เทศกาลอีสเตอร์   28 มีนาคม – 6 เมษายน (รวมทุกอย่าง), 2024
2,450++5 คืน
ช่วงเทศกาลหยุดยาว15 ธันวาคม – 15 มกราคม (รวมทุกอย่าง)3,850++7 คืน
*สามารถเข้าพักได้สูงสุด 12 ท่าน

*ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินสหรัฐดอลลาร์ (USD) และจะมีอัตราค่าบริการและภาษีเพิ่มเติม 18.7%

มีห้องมาสเตอร์สวีท 4 ห้องและห้องนอนแขกขนาดเล็กอีก 2 ห้องหากจำเป็น

การจองทั้งหมดไม่รวมการใช้วิลล่าและสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน

ส่วนลด

  • Long Stay – เข้าพักระยะยาว (นอกฤดูท่องเที่ยว*, ช่วงฤดุกาลท่องเที่ยว*, ช่วงเทศกาล)
    • ส่วนลด 10% สำหรับการจอง 10 คืนขึ้นไป
    • ส่วนลด 20% สำหรับการจอง 30 คืนขึ้นไป
  • ส่วนลด 5% สำหรับการจองล่วงหน้า (ทำการจองล่วงหน้า 150 วันขึ้นไปก่อนเดินทางมาถึง) สำหรับนอกฤดูกาลท่องเที่ยวและช่วงฤดุกาลท่องเที่ยว**

*สำหรับราคาแบบ 4 ห้องนอนเท่านั้น (สูงสุด 8 คน) ไม่มีส่วนลดสำหรับราคาห้องพักแบบ 5 ห้องนอนหรือ 6 ห้องนอน
**สำหรับราคาแบบ 4 ห้องนอนเท่านั้น (สูงสุด 8 คน)

ส่วนอื่นที่รวมในการจอง (สำหรับการจอง 3 คืนขึ้นไป)

  • อาหารเช้าแขกมื้อแรก
  • รถรับ-ส่ง จากสนามบินมาบ้านพัก 1 เที่ยว และ รถรับ-ส่ง จากบ้านพักไปสนามบิน 1 เที่ยว

หมายเหตุ: ค่าอาหาร และเครื่องดื่มอื่น ๆ ทั้งหมดคิดราคาตามใบเสร็จร้านขายของชำ บวกเพิ่ม 20%
บริการรับส่งเพิ่มเติม (หากจำเป็น) โดยจะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของผู้เข้าพัก

ค่ามัดจำความปลอดภัยก่อนเข้าพัก (คืนเงินให้ถ้าไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้น)

ต่อการจอง: 2,000 ดอลลาร์

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่