การเดินทาง

บ้านบันยันให้บริการการเดินทางที่หลากหลายตามความต้องการของแขก สำหรับทริประยะสั้น สามารถเลือกใช้บริการแท็กซี่ในพื้นที่ได้